Joseph Smith, Jr: Det «første» syn

Familien Smith var produkter av tiden. Drømmer kunne være sendt fra gud, mange så ånder, engler og andre overnaturlige vesener. Åpenbaringer (gudgitte beskjeder) kunne gis via seersteiner og seersteiner og ønskekvister kunne vise hvor skatter lå. Bibelen var en bok de fleste diskuterte og fortalte historier fra. Profeter var noe mange kunne være og kvinner … Mer Joseph Smith, Jr: Det «første» syn

Religion brukes for å holde unger unna hverandre

Igjen er det ungene religion går ut over. Muslimske Shamira Mahamed ser ikke forskjell på kasinospill og loddsalg og nekter sønnen å være med på fotball-laget fordi hun ikke vil selge lodd. Som Bai sier, så nytter det ikke for samfunnet å gi etter for alle de ulike religionenes ønsker og krav. Om Mahamed skal … Mer Religion brukes for å holde unger unna hverandre

Joseph Smith Jr., grunnlegger av mormonismen: Barndom

Å ville tillegge livet overnaturlige krefter har sannsynligvis fulgt mennesket helt siden abstraksjon ble en del av livet. Som med alt annet menneskene har funnet på, har vi ikke klart å være enige om hva det overnaturlige består av. Denne trangen har fulgt oss helt fram til idag. De ulike moderne religionene består alle av … Mer Joseph Smith Jr., grunnlegger av mormonismen: Barndom

«Familien – En erklæring til verden» – med en vri

Originalen finnes her «Vi, Det første presidentskap og De tolv apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer høytidelig at ekteskap mellom kvinne og mann er innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens plan for hennes barns evige fremtid. Alle kvinnesker – kvinner og menn – er skapt i … Mer «Familien – En erklæring til verden» – med en vri

Jeg og mormonerne

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mainstream Mormonerne) (her kalt «Kirken») er en medlemsorganisasjon som har direkte innflytelse på det medlemmene skal mene, uttale seg om og tro. Dette er min barnetro. Av hensyn til mine foreldre har jeg fram til nå tiet om ting ved religionen som jeg oppfatter som dyp urettferdighet. Noen ganger … Mer Jeg og mormonerne