«Familien – En erklæring til verden» – med en vri

Originalen finnes her «Vi, Det første presidentskap og De tolv apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer høytidelig at ekteskap mellom kvinne og mann er innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens plan for hennes barns evige fremtid. Alle kvinnesker – kvinner og menn – er skapt i … Mer «Familien – En erklæring til verden» – med en vri

Jeg og mormonerne

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mainstream Mormonerne) (her kalt «Kirken») er en medlemsorganisasjon som har direkte innflytelse på det medlemmene skal mene, uttale seg om og tro. Dette er min barnetro. Av hensyn til mine foreldre har jeg fram til nå tiet om ting ved religionen som jeg oppfatter som dyp urettferdighet. Noen ganger … Mer Jeg og mormonerne