Joseph Smith Jr., grunnlegger av mormonismen: Barndom

Å ville tillegge livet overnaturlige krefter har sannsynligvis fulgt mennesket helt siden abstraksjon ble en del av livet. Som med alt annet menneskene har funnet på, har vi ikke klart å være enige om hva det overnaturlige består av. Denne trangen har fulgt oss helt fram til idag. De ulike moderne religionene består alle av … Mer Joseph Smith Jr., grunnlegger av mormonismen: Barndom