Joseph Smith, Jr: Det «første» syn

Familien Smith var produkter av tiden. Drømmer kunne være sendt fra gud, mange så ånder, engler og andre overnaturlige vesener. Åpenbaringer (gudgitte beskjeder) kunne gis via seersteiner og seersteiner og ønskekvister kunne vise hvor skatter lå. Bibelen var en bok de fleste diskuterte og fortalte historier fra. Profeter var noe mange kunne være og kvinner … Mer Joseph Smith, Jr: Det «første» syn