Joseph Smith, Jr: Det «første» syn

Familien Smith var produkter av tiden. Drømmer kunne være sendt fra gud, mange så ånder, engler og andre overnaturlige vesener. Åpenbaringer (gudgitte beskjeder) kunne gis via seersteiner og seersteiner og ønskekvister kunne vise hvor skatter lå. Bibelen var en bok de fleste diskuterte og fortalte historier fra. Profeter var noe mange kunne være og kvinner og menn  stiftet nye trossamfunn og ble sett på som åndelige ledere (Martin, 2005). Folk var generelt fattige, manglet utdanning, og sykdom tok livet av langt fler enn vi er vant til her i Norge (Breslaw, 2012). Barna i Smith familien ble undervist hjemme av både faren og moren og de kunne alle lese godt og skrive og regne sånn nogenlunde (Hartley, 1979).

Da Joseph Smith Jr. var omtrent 10 år gammel flyttet familien til Palmyra, New York. Ifølge moren, likte Joseph å fortelle historier. Historier han hadde hørt og historier han fant på eller påstod han hadde opplevd. Kort tid etter begynte Joseph å være med med faren som skattejeger. Han lærte å bruke ønskekvist for å søke. Etter hvert fant Joseph sin egen seerstein (Smith, 1853). Alt is alt var Joseph en ungdom som virket opptatt av det overnaturlige.

Hvor viktig er «Det Første syn» for mormonerne?

Joseph Smith Jr.s historie om Det første syn er svært viktig for troende Brighamitter. Hvordan det ligger an for andre mormonere ligger utenfor denne bloggens intensjon. En av mange presidenter av  Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Gordon B. Hinckley, sa en gang:

«Our whole strength rests on the validity of that vision. It either occurred or it did not occur. If it did not, then this work is a fraud. … Upon that unique and wonderful experience stands the validity of this Church.» (The Marvelous Foundation of our Faith, Ensign, November 2002, 80).

Altså, svært viktig. I teorien står og faller kirken med dette synet.  For de fleste medlemmer er nok Det første syn et trosspørsmål. Men la oss nå se hva foreliggende dokumentasjon viser.

Slik ser den første filmatiseringen av den offisielle versjonen av det første syn ut. Denne var basert på Joseph, 1838 versjon. Det var denne jeg og andre medlemmer fram til 2013 lærte og som misjonær var det 1838 versjonen jeg underviste undersøkere.  I 2013 så kirken seg nødt til å legge ut alle versjonene. Nå har de forandret den offisielle versjonen av Det første syn så den inneholder elementer fra alle versjonene.

Timeline of Joseph Smith’s First Vision setter opp en grei tidslinje for synet og Letter to a CES Director problematiserer det hele. Begge er gode hjelpemiddler om man vil dypdykke.

There are several different versions of the First Vision
Credit: Mormon Think: There are several different versions of the First Vision
Det første syn

Det finnes minst ni versjoner av Det første syn som skal ha skjedd i 1820 (Mormon Think). Versjonene avviker i større eller mindre grad fra hverandre. Kirken forklarer avvikene slik:

«Some have mistakenly argued that any variation in the retelling of the story is evidence of fabrication. To the contrary, the rich historical record enables us to learn more about this remarkable event than we could if it were less well documented.» (LDS.org FVA)

Avvikene i Josephs fire dagbokversjoner (1832, 1835, 1838, 1842) er ikke små.

«… but could find none that would believe the hevnly vision …» (1832, p. 2)

«… Some few days after I had this vision I happened to be in company with one of the Methodist Preachers who was very active in the before mentioned religious excitement and conversing with him on the subject of religion I took occasion to give him an account of the vision which I had had. I was greatly surprised at his behaviour, he treated my communication not only lightly but with great contempt, saying it was all of the Devil, that there was no such thing as visions or revelations in these days, that all such things had ceased with the apostles and that there never would be any more of them. I soon found however that my telling the story had excited a great deal of prejudice against me among professors of religion and was the cause of great persecution which continued to increase …» (1838, p. 3, 4)

Denne motstanden fra lokalsamfunnet og religionsprofessorer skulle være sterk og stigende. Men det fantes ikke tegn til den i lokalpressen. I et samfunn som var såpass opptatt av syner, drømmer og skattejakt (Martin, 2005) ville ryktet om Josephs syn spredt seg som ild i tørt gress og et eller annet skriftlig ville være å oppdrive. Men første gang man hører om Det første syn er i 1832 versjonen, altså 12 år etter.

 • Oliver Cowdery forteller at Joseph i 1823 knelte ned for å be og finne ut om det fantes en «Supreme being». Men det burde vært ettertrykkelig avklart i 1820.
 • Juni 1826 meldte Joseph seg inn hos Metodistene men ble senere kastet ut (Wyl, 1886). Ifølge 1838 versjonen fortalte Gud Joseph at han ikke skulle melde seg inn i noen av sektene.
 • Guddommens karakter endrer seg i de ulike versjonene. Joseph begynner med en treenighet og ender med klart adskilte personer. I kirkens offisielle teologi prekes de adskilte gudene (lds.org).

Fram til kirken la ut dokumentasjon om Det første syn i 2013, ville det å skrive et sånt innlegg sannsynligvis ført til problemer for meg. Man anså det som det å friste troende medlemmer ut i apostasi. Jeg kjenner flere som ble kastet ut av kirken for å blogge eller gi ut tekster som problematiserte kirkens historie. For meg er det viktig at folk vet hva de går til. Å bli medlem av et trossamfunn handler om tro og ikke vitenskap. Slik har det alltid vært. Men man skal ikke skjule store problemstillinger. Det tjener ingen på i lengden. Ei heller mormonerne.


Kilder:

 • A Timeline of Joseph Smith’s First Vision; First Vision Timeline, accessed October 29, 2016
 • Breslaw, Elaine G; What Was Healthcare Like In The 1800s?; History News Network, December 10, 2012, accessed October 30, 2016
 • Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints; First Vision Accounts; Salt Lake City, Intellectual Reserve, Inc., November 2013, accessed October 30, 2016
 • Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints; Godhead; Salt Lake City, Intellectual Reserve, Inc., November 2013, accessed October 30, 2016
 • Corporation of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Moments From Church History; The First Vision and The Visitation of The Father and The Son to Joseph Smith;  Provo, Brigham Young University, 1976; YouTube, accessed October 29, 2016,
 • Corporation Wiki; Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints; accessed October 29, 2016
 • Cowdery, Oliver; History, 1834–1836, p. 61, The Joseph Smith Papers, accessed October 30, 2016
 • Field, Alexandra: Seen for the first time in a century: Mormon church releases photos of ‘seer stone’ allegedly used by religion’s founder to decode ‘Egyptian scripts’ that became the Book of Mormon; Daily Mail UK, 5 August 2015, accessed October 29, 2016
 • Harper, Steven C.; A Narrative from Joseph Smith’s Accounts; Salt Lake City, The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints: Church History, 2016, accessed October 29, 2016
 • Hartley, William G.; Joseph Smith and Nauvoo’s Youth; Ensign, September 1979, Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, accessed October 30, 2016
 • Hinckley, Gordon B; The Marvelous Foundation of Our Faith; Ensign Vol 32 No. 11, November 2002; The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, accessed October 29, 2016
 • Martin, John H; Sinners and Reformers: The Burned-Over District Re-Visited; The Crooked Lake Review, Fall 2005, no. 137; accessed October 30, 2016
 • Mormon Think; The First Vision: There are several different versions of the first vision; First Vision Web, accessed October 30, 2016
 • Runnels, Jeremy T; Letter to a CES Director; 2013; CES Letter, accessed October 29, 2016
 • Runnels, Jeremy T; Response to FAIRMormon’s CES Letter Homepage; 2015; CES Letter, accessed October 29, 2016
 • Smith, Joseph; History, circa Summer 1832, p. 2; The Joseph Smith Papers, accessed October 29, 2016
 • Smith, Joseph; Journal, 1835–1836, p. 23, 24, The Joseph Smith Papers, accessed October 29, 2016
 • Smith, Joseph; History, circa June 1839–circa 1841 [Draft 2], p. 2, 3, 4, The Joseph Smith Papers, accessed October 29, 2016
 • Smith, Joseph; Church History, 1 March 1842, p. 706, 707, The Joseph Smith Papers, accessed October 29, 2016
 • Smith, Lucy Mack; Biographical Sketches of the Prophet Joseph Smith and His Progenitors for Many Generations; Liverpool, S.W. Richards, 1853; Archive, accessed October 30, 2016
 • Vogel, Dan; Rethinking the 1826 Judicial Decision; Mormon Scripture Studies, accessed October 30, 2016
 • Wyl, Dr. W.; Mormon Portraits or the Truth About Mormon Leaders from 1830-1886,  s. 80; Salt Lake City, Tribune Printing and Publishing Company, 1886; Archive, accessed October 30, 2016

Rettelser: 31. oktober 2016

 • Forandret 2015 til 2013
 • Byttet «kort tid etter» til «senere»
 • Satte opp i punkter

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s