«Familien – En erklæring til verden» – med en vri

Originalen finnes her «Vi, Det første presidentskap og De tolv apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer høytidelig at ekteskap mellom kvinne og mann er innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens plan for hennes barns evige fremtid. Alle kvinnesker – kvinner og menn – er skapt i … Mer «Familien – En erklæring til verden» – med en vri